De kracht van transparante ketensamenwerking

1. Kweker U bent de productspecialist: u kent het product vanaf aanplant tot wasdom. U wilt contact met de retail om de consument te begrijpen en uw afzet te borgen.
2. Handelspartner De ketenregisseur: slaat de brug van retailer naar kweker. Maakt met marktkennis de selectie van aanbod en de match naar de vraag in retail. Regisseert de volledige afwikkeling.
3. Retailer Focus op de consument. Formulegericht. Wens om meer kennis van de oorsprong te krijgen en kennis over het schap te delen om nog beter in te spelen op klantbehoeften.
4. Consument Elke retailer heeft zijn eigen klantenkring, zijn eigen "consument" centraal staan. Ons aanbod moet perfect matchen met die klanten. Wat beweegt hen?

Het platform
Chain4S
Het platform Chain4S gaat het zakendoen in de sierteeltsector wezenlijk veranderen. Geen woorden, geen beloftes, gewoon doen. Zakendoen op een open en transparante wijze. Delen van informatie, samen werken en dus samen ontwikkelen. Chain4S gaat de kracht van de keten gebruiken om betere afzet te realiseren. Samen.


Het interactieve ketenplatform Chain4S is ontwikkeld vanuit de toenemende vraag naar transparantie in de (sierteelt)keten, zowel aan de productiezijde bij kwekers als aan de consumentenkant bij de retailers.
Dutch Flower Group heeft, vanuit haar Retaildivisie, sinds vele jaren ervaring met de grootschalige internationale retail - van supermarktketens tot bouwmarkten - en heeft vanuit de toenemende vraag besloten te gaan investeren in een platform wat transparantie concreet vorm geeft.
Van Dijk Flora, een van de ondernemingen binnen de Retaildivisie van Dutch Flower Group, heeft het platform ontwikkeld onder de naam Chain4S, samen met partner Solware.
Chain4S (spreek uit: 'chain force') vat het ketenplatform in de naam reeds samen. Het gaat om de gehele keten, van producent, via handelspartner, tot retailer om vervolgens nog beter te kunnen richten op de consument. Vier ketenpartijen, vandaar de 4 die is opgenomen in het logo.

Het gaat binnen Chain4S om een gesloten ketensysteem, waarbij via een veilige, online en laagdrempelige manier tussen de exclusieve ketenpartners alle informatie over de basis en achtergrond en het verloop van de order gedeeld wordt.

Waar het reeds in de keten gebeurde, is dat nog niet overal transparant en open, daar wil Dutch Flower Group en vanuit haar intrinsieke strategie Van Dijk Flora, nu inhoud aan geven.
Het platform, wat dus per order een gesloten keten inricht tussen ketenpartijen, biedt een visueel aantrekkelijke interface. Het bevat inhoudelijke informatie die van wezenlijke toegevoegde waarde is voor alle partijen en ook in onderling verband elkaar in staat stelt om verdere verbeteringen in alle aspecten van de samenwerking door te voeren om een nog betere propositie naar de consument te realiseren.

De mogelijkheden zijn in de eerste versie van het platform reeds enorm:
  • Transparante presentatie van kwekers over productie, variëteiten, certificeringen en online actuele informatie die gedeeld kan worden met de (internationale) ketenpartners. De kweker kan afzetgegevens, winkelpresentaties en andere relevante informatie bekijken binnen zijn order;
  • Toegespitste informatie over de retailer, die in staat is op eenvoudige wijze de status en het verloop van alle lopende orders visueel snel tot zich te nemen onafhankelijk van taal en locatie. Makkelijker te managen, online alle informatie over de category beschikbaar en open, binnen de gesloten (order) keten uitwisseling van relevante informatie.
  • Input van de handelspartner, de partner van de retailer, zorgt voor snelle en actueel zicht op de regievoering van het totale categorie management proces van de planten en/of bloemen order.
Alle ketenpartijen zijn in staat open en veilig informatie uit te wisselen, foto's of documenten te delen die relevant zijn binnen de order en houden elkaar online actueel op de hoogte van de planning en verloop van activiteiten. En dit op een visueel aantrekkelijke en land en/of taal onafhankelijke wijze.

Na het uitleveren van de order, is deze (de historie) altijd nog in te zien voor alle betrokken ketenpartijen waardoor ook op basis van de ervaringen en de evaluatie bij nieuwe acties deze volledig geëvalueerd beschikbaar zijn.
Het platform Chain4S biedt een snelle, toegankelijke en transparante wijze van samenwerking tussen kweker, handelspartner en retailer in een veilige en besloten omgeving. Informatie rondom orders kan op een professionele en visueel aantrekkelijke wijze beschikbaar worden gemaakt en gearchiveerd, in een gesloten keten.

De kweker krijgt winkelinformatie en consumentendata ter beschikking en relevante zaken als verkoopprijs, afprijzingen en derving en kan zich presenteren en in dialoog treden met de retailer. De handelspartner biedt het de mogelijkheid om het verloop van het managen van de order open te communiceren alsmede alle category informatie uit te wisselen zoals winkelbezoeken, afzet, concurrentie informatie et cetera. De retailer is in staat met Chain4S eenvoudig een toegankelijk up to date overzicht te hebben en houden van lopende orders met alle relevante informatie van kweker, het logistieke traject tot de winkelpresentatie en kan zelfs in dialoog treden met de bron.Mobiel
Het interactieve ketenplatform Chain4S is ontwikkeld vanuit de toenemende vraag naar transparantie in de (sierteelt)keten, zowel aan de productiezijde bij kwekers als aan de consumentenkant bij de retailers. Om op een laagdrempelige manier en snel, waar en wanneer ook kennis te delen binnen de (gesloten) keten, is een mobiele applicatie beschikbaar: de Chain4S Messenger. Hiermee wordt informatie in gesloten ketens delen eenvoudig te realiseren.